Musicalgroep Hoevelaken

Privacy verklaring:


Algemeen

Teneinde de website van musicalgroep hoevelaken en de daarmee verbonden diensten aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen is het noodzakelijk dat musicalgroep hoevelaken in een aantal gevallen persoonsgegevens verwerkt. Hieronder volgt een uitleg welke gegevens musicalgroep hoevelaken voor welke doeleinden gebruikt en wat musicalgroep hoevelaken doet om uw privacy te beschermen. musicalgroep hoevelaken adviseert u voor het gebruik van de diensten van musicalgroep hoevelaken hiervan kennis te nemen. Omdat musicalgroep hoevelaken is gevestigd in Nederland is de Wet Persoonsregistraties en de Wet Bescherming Persoonsgegevens, van toepassing.

Gegevens

Musicalgroep hoevelaken heeft bepaalde persoonlijke gegevens nodig om haar in staat te stellen haar informatie en diensten te leveren aan haar klanten en eindgebruikers. De verzamelde persoonlijke gegevens zullen algemeen gezien het volgende inhouden: bedrijfsnaam, namen van individuele contacten en e–mail adressen. musicalgroep hoevelaken heeft ook toegang tot persoonlijke gegevens die via het netwerk van musicalgroep hoevelaken gegenereerd worden, met inbegrip van IP– en e–mail adressen voor inkomende en buitengaande gegevens en netwerkgebruiksgegevens. Genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt ten behoeve een goede uitvoering van een musical. De gegevens worden NIET aan anderen doorgegeven.

Websites van derden

Webpagina's van musicalgroep hoevelaken verwijzen incidenteel via zogenaamde links naar webpagina's van derden. musicalgroep hoevelaken streeft steeds naar een zorgvuldige selectie van de via links op te vragen webpagina's. Desondanks kan musicalgroep hoevelaken niet garanderen dat deze derden vergelijkbare uitgangspunten hanteren met betrekking tot de bescherming van persoonsgegevens en de veiligheid. musicalgroep hoevelaken aanvaardt ten aanzien van deze links geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van de webpagina's of voor de naleving van de wettelijke bepalingen ter bescherming van persoonsgegevens.

Wijzigingen privacy verklaring

Musicalgroep hoevelaken behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacy verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Aangezien musicalgroep hoevelaken veel waarde hecht aan een duidelijk en transparant privacybeleid, zijn alle verbeteringen en aanvullingen op ons beleid zeer welkom. U kunt hiertoe een e–mail richten aan  Nel Stoffelsen.

Musical Jozef

Anatevka, uitgevoerd 2017

Ruth, uitgevoerd in 2014